Western és Szabadidőlovas Egyesület

Egyszerűsített beszámoló 

 

a 2020. évre

 

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján

adatok E Forintban

     
1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  
2.    
3. A. Befektetett eszközök 190
4.                    I.     Immateriális javak  
5.                    II.     Tárgyi eszközök 190
6.                           III. Befektetett pénzügyi eszközök  
7.    
8. B. Forgóeszközök -8
9.                    I.      Készletek 0
10.                    II.     Követelések 0
11.                          III. Értékpapírok 0
12.                          IV. Pénzeszközök -8
13.    
14. Eszközök összesen 182
15.    
16. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  
17.    
18. C. Saját tőke 92
19.                   I.     Induló tőke/Jegyzett tőke  
20.                   II.     Tőkeváltozás/Eredmény 25
21.                   III.    Lekötött tartalék 0
22.                   IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 67
23.                   V.     Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
24.    
25. D. Tartalék 0
26.    
27. E. Céltartalékok 0
28.    
29. F. Kötelezettségek 90
30.                    I.     Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
31.                    II.     Rövid lejáratú kötelezettségek 90
32.    
33. Források összesen 182

 

Áporka, 2021. május 13.

 

s.k.

 gazdasági felelős

 

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

a 2020. évre

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján

 

adatok E Forintban

Sor- szám Megnevezés Tárgyév.
1. A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (2+10) 5 605
2. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 5 605
3.                – Támogatások 5 478
4.                a) Alapítói 0
5.                b) Központi költségvetési 0
6.                c) Helyi önkormányzati 0
7.                d) Egyéb, pályázat 5 478
8.                – Tagdíj 127
9.                – Egyéb bevételek, kamatok 0
10. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0
11. B) Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (12+13+14+15) 5 537
12. 3. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 5 537
13. 4. Ráfordítást jelentő eszközváltozások  0
14. 5. Ráfordítást jelentő elszámolások 0
15. 6. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
16. C) Tárgyévi pénzügyi eredmény (2-12-15) 67
17. D) Nem pénzben realizált eredmény{10-(13+14)} 0
18. E) Adózás előtti  eredmény (2+10)-(12+13+14) 67
19. F) Fizetendő társasági adó 0
20. G) Jóváhagyott osztalék 0
21. H) Adózott eredmény (18-19-20) 67

Áporka, 2021. május 13.

 

s.k.

 gazdasági felelős